Priser

Handla och ha kul!

Bordershop-bussen.se

 

 

 

Pris per person 500:- (under  2019)

 

I grundpriset ingår:  bussresa, vägskatter , färjeavgift samt lastvikt på 50 kg/person. 

 

Tillägg för ytterligare 50 kg  100:-  ( max 1 tillägg /person  och begränsat antal kg till försäljning)