Får man boka två platser?

Man får endast boka en plats per person.