Reklamationer

Reklamationer görs via mail: info@bordershop-bussen.se

Allmänna resevillkor

1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. 1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn […]

Avbokning

Avbokningskostnad: Denna resa går inte att avboka – bokad resa återbetalas alltså ej Bokning kan överlåtas på annan person. Vänligen maila in denna information på info@bordershop-bussen.se. OBS inga ändringar kan göras from 7 dagar innan avresa. Betalning för resan görs direkt i samband med bokning och återbetalas ej vid avbokning